top of page
BookVision 2022
Vítězné práce

Soutěžní kategorie: autorská kniha, kniha objekt, virtuální kniha (cena nebyla udělena)

Počet přihlášených prací: 36

Počet vybraných prací na výstavu: 29

Zapojené vysoké školy:

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – FMK UTB

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – FUD UJEP

Fakulta umění Ostravské univerzity – FU OU

Fakulta umění Technické univerzity v Košicích – FU TUKE

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně – FaVU VUT v Brně

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích – PdF JU

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – PdF MU

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ­– PdF UP

The Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – VŠUP

 

Členové poroty: doc. Eliška Čabalová, MgA. Petra Herotová, MgA. Julie Kačerovská, Ph.D., doc. Blanka Růžičková, MgA. Tomáš Rybníček

Výstava:

BookVision

25. 5. – 17. 6. 2022

Galerie Fakulty umění (GAFU)

Českobratrská 16, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

bottom of page