top of page
BookVision 2023
Vítězné práce

„Knih se jen tak nezbavíme.“ Citátem Umberta Eca by se dal shrnout druhý ročník mezinárodní studentské soutěže BookVision. Tento ročník zaznamenal výrazný (trojnásobný) nárůst přihlášených studentských prací i zapojení celkově (dvojnásobně) více škol z České republiky i ze zahraničí oproti minulému ročníku. Studenti přihlásili celkem 108 prací, z nichž odborná porota vybrala 62 prací pro společnou výstavu a také vítězné a další oceněné práce. Mimo české a slovenské školy se zapojili studenti z Polska, Ukrajiny, Belgie, Švýcarska a Španělska.

 

Zdá se, že i v současné době je pro mladou generaci kniha velmi aktuálním výtvarným prostředkem, který nachází své místo napříč obory, je vhodným výstupem pro umělce mnoha zaměření, jak dokládají i ateliéry, ze kterých studenti hlásili své práce. Kromě oborů zaměřených na grafický design, kresbu a ilustraci je studijní specializace účastníků mnohem rozmanitější a jejich studium zahrnuje obory, jako jsou např. fotografie, malířství, grafika, sochařství, video i performance. 

 

Soutěž je zaměřena na kolektivní prezentaci autorských knih a dalších uměleckých knižních výstupů u nastupující generace s mezinárodním přesahem. Zároveň určitým způsobem zjišťuje aktuálnost autorské knihy a případný přechod média do digitální sféry. Z tohoto hlediska se ovšem v rámci soutěže jeví, že je kniha jako fyzický předmět u mladé generace stále upřednostňovanou podobou. 

BookVision pořádá již po druhé ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.

BookVision 2023

Soutěžní kategorie: autorská kniha, kniha objekt, digitální kniha

Počet přihlášených prací: 108

Počet vybraných prací na výstavu: 62

Zapojené vysoké školy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku – ASP Gdańsk

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – ASP Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – ASP Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – ASP Łódź

Art & Design Institut v Praze – ADI

École cantonale dʹart de Lausanne – ECAL

École de Recherche Graphique Bruxelles – ERG

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity – FDULS ZČU

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – FMK UTB

Fakulta umění a architektury Technická univerzita v Liberci – FUA TUL

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – FUD UJEP

Fakulta umění Ostravské univerzity – FU OU

Fakulta umění Technické univerzity v Košicích – FU TUKE

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně – FaVU VUT v Brně

Kharkiv State Academy of Design and Arts ­­– KSADA

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – PdF MU

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – PdF UHK

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ­– PdF UP

Universidad Miguel Hernández de Elche  – UMH

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – VŠUP

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – VŠVU

 

Členové poroty: doc. Eliška Čabalová, MgA. Julie Kačerovská, Ph.D., Mgr. Gina Renotière, Ph.D.,

doc. Blanka Růžičková, MgA. Tomáš Rybníček, MgA. Kateřina Zemanová

Výstava:

BookVision

24. 5. – 17. 6. 2022

Galerie Fakulty umění (GAFU)

Černá louka 3398, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Kurátorka: Julie Kačerovská

Grafický design: Jakub Konvica

Technické řešení: Marek Franz

Spolupráce: Ivo Sumec

Výstava se koná pod záštitou Fakulty umění Ostravské univerzity a byla finančně podpořena

Ministerstvem kultury ČR a statutárním městem Ostrava.

Foto: Estelle Marečková

bottom of page