top of page
BookVision 2024

Vítězné práce

Třetí ročník mezinárodní studentské soutěže BookVision potvrzuje narůstající tendenci zájmu studentů o tento projekt a nadále se rozšiřující geografický dosah soutěže. V rámci letošního ročníku přihlásili studenti z 37 škol ze 14 zemí světa 152 prací, z nichž odborná porota vybrala

88 prací na výstavu v Galerii fakulty umění Ostravské univerzity a udělila ocenění dílům v každé kategorii (autorská kniha, kniha-objekt a volná média).

 

Soutěž pravidelně reflektuje aktuální tendence a témata, která studenti zpracovávají v rámci tvorby autorských knih, a zjišťuje zároveň aktuálnost samotného média knihy v rámci výtvarného umění. Kniha

je předmět, který, díky prostorové nenáročnosti a relativně snadné možnosti expedice téměř odkudkoli umožňuje prezentovat autorské knihy, knižní objekty a příbuzné projevy společně ve velkém počtu

v prostoru standardní galerie.

 

Je velmi zajímavé sledovat, jak se některé tendence, přístupy a otázky opakují u mladých umělců

z různých zemí a škol, jak tím kniha nese a tvoří určitou generační výpověď. Častou formou jsou fanziny, experimentální a autorská poezie, nejrůznější druhy deníků, nechybí hravé materiálové, grafické

a typografické experimenty, zapojení umělé inteligence a digitálních technologií, konceptuální projekty

i obrazové autorské knihy. Autoři řeší témata, která se jich bytostně dotýkají ve spojitosti s osobním

životem, vztahy, ať už k ostatním lidem, ke světu, či místu, nebo pro ně přestavují vyrovnání se s minulostí

i současným děním a nejrůznějšími společenskými tématy.

 

Kolektivní prezentace, která vznikla díky soutěži BookVision 2024, vypovídá také o rozmanitosti kultur

a to nejen obsahem a tématy, ale i zvolenými písmy, papírem, formátem, tiskem, vazbou a dalšími

použitými materiály a prvky. To vše dohromady vytváří výsledný dojem a prožitek ve chvíli, kdy můžeme

vzít knihy do ruky, což je stěžejní moment celého projektu.

BookVision pořádá ateliér Knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult.

 

Julie Kačerovská

kurátorka výstavy

 

BookVision 2024

Soutěžní kategorie: autorská kniha, kniha objekt, volná média

Počet přihlášených prací: 152

Počet vybraných prací na výstavu: 92

Zapojené vysoké školy:

Accademia di Belle Arti di Venezia – ABAV

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu – ASP Wrocław

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – ASP Kraków

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi – ASP Łódź

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach – ASP Katowice

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie – ASP Warsaw

Akademie výtvarných umění v Praze – AVU

Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu – ALU Zagreb

Art & Design Institut v Praze – ADI

Colorado State University – CSU

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity – FDULS ZČU

Fakulta humanitních věd, Žilinská Univerzita v Žiline – FHV UNIZA

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně – FMK UTB

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – FUD UJEP

Fakulta umění Ostravské univerzity – FU OU

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně – FaVU VUT v Brně

Fakultet primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu – FPU Beograd

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze – FAMU

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht – HKU Utrecht

Hochschule Luzern – HSLU

Hochschule Trier – HS Trier

Institut für bildende Kunst und Ästhetische Erziehung, Universität Regensburg – UR

Natsionalna khudozhestvena akademiia Sofia – NHA Sofia

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – PdF MU

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – PdF UHK

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ­– PdF UP

Universidad Miguel Hernández de Elche – UMH

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – UKEN Krakow

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – UMPRUM

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave – VŠVU

Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická v Praze – VOŠG Hellichova

 

Členové poroty: doc. Eliška Čabalová, MgA. Julie Kačerovská, Ph.D., Mgr. Gina Renotière, Ph.D.,

doc. Blanka Růžičková, MgA. Tomáš Rybníček, MgA. Kateřina Zemanová

Výstava:

BookVision 2024

15. 5. – 14. 6. 2024

 

Galerie Fakulty umění (GAFU)

Černá louka 3398, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

 

Kurátorka: Julie Kačerovská

Grafický design: Tři Grácie

Technické řešení: Marek Franz

Spolupráce: Jakub Konvica

Výstava se koná pod záštitou Fakulty umění Ostravské univerzity a byla finančně podpořena Ministerstvem kultury České republiky, statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.

bottom of page