top of page
O soutěži

BookVision je mezinárodní soutěž reflektující uměleckou knižní tvorbu studentů vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult. Soutěž prezentuje studentskou tvorbu autorských knih v nejširším slova smyslu, ale také knih-objektů a dalších knižních artefaktů, které pojímají knihu jako médium pro volnou uměleckou tvorbu.

Podmínky soutěže

Soutěž je určena pro studenty vysokých uměleckých škol a pedagogických fakult z České republiky i ze zahraničí. Soutěž pořádá Ateliér knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity.

Nejzazší termín pro podávání přihlášek je 1. 3. 2024!

Studenti přihlašují své práce do tří kategorií:

 1. Autorská kniha
  Knihy pojednané autorem jako komplexní umělecké dílo, konceptuální autorské knihy, obrazové autorské knihy. Do kategorie nespadají bibliofilie.
   

 2. Kniha-objekt
  Unikátní knižní objekty, plastiky a experimenty s materiálem knižního bloku.
   

 3. Volná média
  Instalace, digitální výstupy, videoart, autorské e-knihy, multimediální projekty, interaktivní knihy aj.

Studenti mohou přihlásit do každé kategorie jednu práci. Práce mohou být vytvořeny libovolnou výtvarnou technikou a nesmí být starší než tři roky. Účastníci neplatí žadné registrační poplatky, veškeré náklady vzniklé v souvislosti s účastí v soutěži a zasláním děl hradí účastníci sami. 

Přihlášené práce posoudí odborná komise. V každé kategorii vybere komise jedno vítězné dílo a dále pak díla, jež budou participovat na výstavě v Galerii Fakulty umění (GaFU) a jež také budou zařazena do katalogu. Všichni účastníci následně obdrží e-mailem informaci, zda byli vybráni na výstavu a případně budou také vyzváni k zaslání děl. Práce je třeba doručit nejpozději do 1. 4. 2024 na adresu:

 

Ateliér knižní design (BookVision)

Fakulta umění Ostravské univerzity

Podlahova 3

709 00 Ostrava

Pořadatel není povinen zdůvodňovat výběr komise a případné nezařazení práce 

na výstavu.

 

Vernisáž výstava se uskuteční 15. 5. 2024 v galerii Galerii Fakulty umění (GaFU) v Ostravě.

 

Po skončení výstavy a jejích případných repríz budou díla participující na výstavě vrácena na náklady pořadatele. Autoři participující na výstavě obdrží katalog. Autoři vítězných prací získají originální pamětní dokument.

bottom of page